Blog językowy | ProfiLingua

 

Pokażemy Ci, że nauka języków wcale nie musi być nudna. Na naszym blogu językowym znajdziesz multum ciekawostek i wskazówek – poznaj wszystkie oblicza szkoły językowej ProfiLingua.

Stopniowanie przymiotników po angielsku - zasady, które musisz znać

Read More
Wszystkie posty

Stopniowanie przymiotników po angielsku - zasady, które musisz znać

Angielska gramatyka nie cieszy się opinią najłatwiejszej i najbardziej logicznej na świecie. Jednak niektóre jej aspekty należą do naprawdę prostych. Jednym z nich jest stopniowanie przymiotników. W tym przypadku zasady, które musisz znać, nie są zbyt liczne, a wyjątków jest niewiele. Jak stopniować przymiotniki po angielsku? Przeczytaj nasz artykuł, aby się tego dowiedzieć!

Stopniowanie przymiotników angielskich przez końcówkę

W języku angielskim przymiotniki stopniuje się na dwa sposoby - przez dodanie odpowiedniej końcówki - -er w stopniu wyższym i -est w stopniu najwyższym - lub opisowo. Ten pierwszy sposób stosujemy w angielskim w przypadku przymiotników jednosylabowych oraz dwusylabowych zakończonych na literę -y.

 

Pamiętaj, że przed stopniem najwyższym dodajemy przedimek the.

przymiotnik

stopień wyższy (comparative)

-er

stopień najwyższy (superlative)

the -est

przymiotniki jednosylabowe

 

tall

 

nice

kiedy przymiotnik kończy się na -e, dodajemy tylko -r i -st

 

big

kiedy trzy ostatnie litery przymiotnika to spółgłoska- samogłoska-spółgłoska, podwajamy ostatnią literę

 

dry

przymiotniki kończące się na -y po spółgłosce - przed dodaniem końcówki -y zamieniamy na -i

 

 

taller

 

nicer

 

 

 

bigger

 

 

 

 

 

drier

 

 

the tallest

 

the nicest

 

 

 

the biggest

 

 

 

 

 

the driest

przymiotniki dwusylabowe kończące się na -y po spółgłosce

 

funny

przed dodaniem końcówki -y zamieniamy na -i

 

 

 

 

funnier

 

 

 

 

the funniest

 

 

Opisowe stopniowanie przymiotników w języku angielskim

W przypadku dłuższych przymiotników, stosujemy stopniowanie opisowe. Zamiast końcówki użyjemy słówka more (“bardziej”) i the most (“najbardziej”). Ten sposób stopniowania wykorzystamy dla słów dwusylabowych NIE zakończonych na -y oraz dłuższych, np.:

modern - more modern - the most modern

beautiful - more beautiful - the most beautiful

expensive - more expensive - the most expensive

Stopniowanie przymiotników po angielsku - wyjątki

Jak w każdej zasadzie gramatycznej w języku angielskim, także w stopniowaniu przymiotników znajdziemy kilka wyjątków.

DOBRY - good - better - the best

 1. Who’s the best player in your team? - Kto jest najlepszym graczem w Twojej drużynie?

ZŁY - bad - worse - the worst

 1. Today is the worst day of my life! - Dzisiaj jest najgorszy dzień w moim życiu!

DALEKI, ODLEGŁY far - further - the furthest lub: far - farther - the farthest

Pierwszy sposób stopniowania jest uniwersalny i może być stosowany zarówno w odniesieniu do dystansu fizycznego, jak i metaforycznie. Drugi odnosi się jedynie do znaczenia dosłownego (odległości fizycznej).

 1. New York is farther from Poland than London. - Nowy Jork jest dalej od Polski niż Londyn.

     Jessica is one of my further cousins. - Jessica to jedna z moich dalszych kuzynek.

STARY: old - older - the oldest lub: old - elder - the eldest

Drugi, nieregularny sposób odmiany stosowany jest do określenia wyższej rangi lub starszeństwa w rodzinie.

 1. Is there any rank elder than general? - Czy istnieje ranga wyższa niż generał?

Inne zasady, które musisz znać

Comparative, czyli stopnia wyższego, używamy najczęściej po to, aby porównać ze sobą dwie rzeczy, osoby itd. Konieczne jest wtedy zastosowanie słówka than, które możemy przetłumaczyć jako “niż” lub “od”. Oto kilka przykładów:

Amanda is taller than Ann. - Amanda jest wyższa niż Ann.

My joke was funnier than yours! - Mój dowcip był zabawniejszy niż Twój!

Dogs are usually bigger than cats. - Psy są zwykle większe od kotów.

Ferraris are more expensive than Fiats. - Ferrari są droższe od Fiatów.

My new office is more modern than the old one. - Moje nowe biuro jest nowocześniejsze od starego.

The new rules are definitely better than the old ones. - Nowe zasady są zdecydowanie lepsze od starych.

Stopnia najwyższego (superlative) używamy, kiedy wyrażamy ogólną opinię lub porównujemy ze sobą przynajmniej trzy rzeczy/osoby itd.:

That’s the tastiest hamburger I’ve ever eaten! - To jest najsmaczniejszy hamburger, jaki kiedykolwiek jadłem!

Tom is the best student in the class. - Tom jest najlepszym uczniem w klasie.

Who is the oldest in your family? - Kto jest najstarszy w Twojej rodzinie?

Alice is the most extravagant person I know. - Alice to najbardziej ekstrawagancka osoba, jaką znam.

Antarctica is the coldest place on Earth. - Antarktyda to najzimniejsze miejsce na Ziemi.

 

Jak widzisz, angielski wcale nie jest trudny, a jego nauka może być łatwa i przyjemna. Szczególnie gdy wybierzesz odpowiedni kurs! Szkoła językowa ProfiLingua oferuje Ci możliwość poznawania angielskiego w najskuteczniejszy i najwygodniejszy sposób. Nasze kursy Fast&S.M.A.R.T to połączenie lekcji z lektorem z ćwiczeniami na nowoczesnej platformie do nauki, z których korzystasz, kiedy tylko chcesz. Takiej swobody i komfortu nauki, jeszcze nie doświadczyłeś!

Autor: 

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę specjalną!

 

 

Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,

 • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,

 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,

 • dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej:

Ponieważ używamy poniżej sformułowania Grupa Wydawnicza WSiP, wyjaśniamy, że w skład Grupy wchodzą:

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, w tym nasze szkoły językowe Profi-Lingua,

 • Wydawnictwo Zielona Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • ALFA LOGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem

 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług,

 • marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda,

 • jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem, omówieniem testu próbnego, zapisaniem się na kurs, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji.

 • udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.

 • W związku z faktem, że niektóre szkoły językowe są niezależnymi podmiotami i współpracują z nami na podstawie umowy franczyzy, jeżeli pozostawisz na naszej stronie dane osobowe i będziesz chciał/ła skorzystać z kursu w takiej szkole, udostępnimy do tej szkoły Twoje dane w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celach kontaktowych. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest pomoc w realizacji kursu językowego.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, stan rodzinny, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz  zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy administratora danych,

  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT (w szczególności podmioty Primeon sp. z o.o., ClickMeeting Sp. z o. o, HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

  • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

  • szkoły językowe będące niezależnymi podmiotami, współpracujące z nami w ramach umowy franczyzy.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Oba rozwiązanie gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.
 Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 • W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.

 • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.

 • Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych oraz formularzach rozwiązania testów, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia.
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 • Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

Masz również prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że ich przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

Więcej wpisów:

Kursy konwersacyjne - dla kogo będą najlepszym wyborem?

Chciałbyś swobodnie mówić w języku obcym, ale wciąż borykasz się z blokadą lub po prostu ogromną tremą? R...
Anna Kowalska Nowak 24.09.20 00:00

Jak możesz samodzielnie ćwiczyć mówienie w języku obcym?

Czy wiesz, że mówienie w języku obcym możesz ćwiczyć także samodzielnie, nie tylko na zajęciach z lektore...
Anna Kowalska Nowak 19.09.20 00:00

Jak nauczyć się języka obcego w tzw. międzyczasie?

Większość dorosłych, którzy deklarują chęć nauki języka obcego, jako największą przeszkodę w realizacji t...
Anna Kowalska Nowak 17.09.20 00:00