Blog językowy | ProfiLingua

 

Pokażemy Ci, że nauka języków wcale nie musi być nudna. Na naszym blogu językowym znajdziesz multum ciekawostek i wskazówek – poznaj wszystkie oblicza szkoły językowej ProfiLingua.

Poradnik maturzysty - typy zadań maturalnych z języka angielskiego

Read More
Wszystkie posty

Poradnik maturzysty - typy zadań maturalnych z języka angielskiego

Edukacja językowa w Polsce obejmuje obowiązkowy egzamin maturalny z języka nowożytnego. Spośród kilku możliwości, maturzyści zdecydowanie najchętniej wybierają angielski. Czy wiesz, z jakimi typami zadań będziesz musiał się zmierzyć podczas matury z angielskiego? Specjalnie dla tych, którzy egzamin dojrzałości mają przed sobą, przygotowaliśmy Poradnik Maturzysty. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czego możesz się spodziewać na części ustnej i pisemnej.

 

Typy zadań maturalnych z języka angielskiego - część pisemna

Zdając angielski na maturze, będziesz chciał udowodnić swoją sprawność językową w czterech różnych aspektach: rozumieniu ze słuchu, czytaniu ze zrozumieniem, znajomości środków gramatyczno-leksykalnych oraz komponowaniu tekstów. W każdym z nich możesz spodziewać się różnych rodzajów ćwiczeń. Na rozwiązanie wszystkich zadań będziesz miał 120 minut na poziomie podstawowym i 150 minut na poziomie rozszerzonym.

 

 • rozumienie ze słuchu

W pierwszej części matury pisemnej będziesz musiał rozwiązać trzy lub cztery zadania. W każdym z nich wysłuchasz dwukrotnie od jednego do pięciu tekstów. Zadania obejmują decydowanie, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, wybór jednej poprawnej odpowiedzi spośród czterech podanych oraz dopasowanie podanych zdań do usłyszanych wypowiedzi.

Całkowity czas nagrań to ok 20 min dla podstawy i ok 25 min dla rozszerzenia.

 

 • rozumienie tekstów pisanych

Po uporaniu się z zadaniami ze słuchu czas na czytanie ze zrozumieniem. Zmierzysz się z trzema lub czterema zadaniami, a polecenia mogą dotyczyć dobierania właściwego nagłówka, wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród trzech lub czterech podanych, dopasowania usuniętych zdań do luk w tekście, decydowania, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, lub dopasowania części tekstu do podanych zdań albo pytań. Możesz także musieć dobrać jeden z kilku krótkich tekstów do informacji w zadaniu - np. ofert do osób.

 

 • znajomość środków językowych

Na poziomie podstawowym pojawiają się tylko zadania zamknięte, polegające na dobieraniu lub wyborze jednej z podanych odpowiedzi, np. słowa, którym można uzupełnić lukę w tekście lub dwóch oddzielnych zdaniach, synonimu lub poprawnego tłumaczenia.

Na poziomie rozszerzonym spodziewaj się dodatkowo zadań otwartych: tekstu z lukami, które należy uzupełnić jednym słowem, parafraz ze słowem kluczem i bez niego, słowotwórstwa, tłumaczenia fragmentów zdań na język angielski oraz układania poprawnych gramatycznie fragmentów zdań z podanych słówek.

W sumie liczba zadań to dwa lub trzy.

 

 • wypowiedź pisemna

Na poziomie podstawowym zdający musi stworzyć jeden tekst użytkowy o długości 80-130 słów. Abiturienci wybierają pomiędzy mailem/listem a wpisem na blogu z elementami opisu, relacjonowania, uzasadnia opinii (w tym podawanie zalet i wad różnych rozwiązań i sytuacji). W poleceniu zawarte są cztery punkty, które należy uwzględnić, komponując tekst.

Na poziom rozszerzonym wymaga się stworzenia tekstu argumentacyjnego o długości 200-250 słów, w którym należy omówić dwa elementy. Zdający mogą wybierać pomiędzy listem formalnym, rozprawką i artykułem publicystycznym z uwzględnieniem elementów opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji i pogłębionej argumentacji.

 

Typy zadań maturalnych z języka angielskiego - część ustna

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego jest identyczna dla poziomu podstawowego i rozszerzonego, jednak oczekiwania egzaminatorów są nieco różne dla tych dwóch poziomów. W przypadku podstawy oceniają, czy opanowałeś język obcy w zakresie umożliwiającym płynną komunikację i tworzenie zrozumiałych wypowiedzi. Na poziomie rozszerzonym większy nacisk kładziony jest na poprawność i bogactwo językowe.

 

Matura ustna z angielskiego trwa około 15 minut i składa się z czterech elementów:

 • rozmowa wstępna

To zaledwie dwie minuty, podczas których egzaminator zada Ci pytania dotyczące Twoich zainteresowań, rodziny, szkoły, itd. Twoja wypowiedź będzie brana przy przyznawaniu oceny ogólnej w zakresie stosowanych środków językowych.

 

 • symulacja rozmowy

Będziesz miał trzydzieści sekund na przygotowanie się do tego zadania, które w całości trwa nie dłużej niż cztery minuty. Ty i egzaminator wcielacie się w wyznaczone role, a Ty musisz upewnić się, że w rozmowie poruszone zostały wszystkie cztery wskazane zagadnienia.

 

 • opis obrazka

Tutaj także będziesz miał trzydzieści sekund na przygotowanie się. Twoim zadaniem będzie opisanie, co przedstawia ilustracja, którą wylosowałeś, a także udzielenie odpowiedzi na trzy pytania egzaminatora. Dwa z nich dotyczą zdjęcia, natomiast trzecie to zawsze pytanie o doświadczenia zdającego, które sprawdza umiejętność posługiwania się czasami przeszłymi w języku angielskim.

 

 • wypowiedź na temat materiału stymulującego

W tym zadaniu maturzysta ma aż minutę na przygotowanie się. Polega ono na wyborze jednego z dwóch lub trzech elementów i uzasadnieniu swojej decyzji - dlaczego dany element najlepiej, Twoim zdaniem, spełnia przedstawione kryteria, a także czemu odrzucasz pozostałe opcje. Na końcu egzaminujący zada Ci dwa pytania.

 

Języki obce towarzyszą nam od dzieciństwa, a ich nauka rozpoczyna się już w przedszkolu. Nie oznacza to jednak, niestety, że wszyscy uczniowie szkół średnich są świetnie przygotowani do egzaminu maturalnego. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja nauka ma sens, jest skuteczna i pozwoli Ci zdać maturę na 100%, zapisz się na kurs prowadzony przez doświadczonych specjalistów. Nie tylko poszerzysz wiedzę i usystematyzujesz wiadomości, ale także poznasz techniki egzaminacyjne i dowiesz się, na co zwracają uwagę egzaminatorzy.

 

Kursy maturalne w szkole ProfiLingua odbywają się w formie tradycyjnej - w siedzibie szkoły oraz w nowoczesnej formule online, z wykorzystaniem zaawansowanej platformy e-learningowej. Ucz się tak, jak lubisz i zdaj maturę z angielskiego na 100%! Sprawdź naszą ofertę!

Autor: 

Wypełnij formularz, aby otrzymać ofertę specjalną!

 

 

Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,

 • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,

 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,

 • dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej:

Ponieważ używamy poniżej sformułowania Grupa Wydawnicza WSiP, wyjaśniamy, że w skład Grupy wchodzą:

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, w tym nasze szkoły językowe Profi-Lingua,

 • Wydawnictwo Zielona Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • ALFA LOGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem

 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług,

 • marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda,

 • jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem, omówieniem testu próbnego, zapisaniem się na kurs, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji.

 • udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.

 • W związku z faktem, że niektóre szkoły językowe są niezależnymi podmiotami i współpracują z nami na podstawie umowy franczyzy, jeżeli pozostawisz na naszej stronie dane osobowe i będziesz chciał/ła skorzystać z kursu w takiej szkole, udostępnimy do tej szkoły Twoje dane w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celach kontaktowych. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest pomoc w realizacji kursu językowego.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, stan rodzinny, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz  zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy administratora danych,

  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT (w szczególności podmioty Primeon sp. z o.o., ClickMeeting Sp. z o. o, HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

  • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

  • szkoły językowe będące niezależnymi podmiotami, współpracujące z nami w ramach umowy franczyzy.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Oba rozwiązanie gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.
 Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 • W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.

 • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.

 • Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych oraz formularzach rozwiązania testów, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia.
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 • Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

Masz również prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że ich przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

Więcej wpisów:

Kursy konwersacyjne - dla kogo będą najlepszym wyborem?

Chciałbyś swobodnie mówić w języku obcym, ale wciąż borykasz się z blokadą lub po prostu ogromną tremą? R...
Anna Kowalska Nowak 24.09.20 00:00

Jak możesz samodzielnie ćwiczyć mówienie w języku obcym?

Czy wiesz, że mówienie w języku obcym możesz ćwiczyć także samodzielnie, nie tylko na zajęciach z lektore...
Anna Kowalska Nowak 19.09.20 00:00

Jak nauczyć się języka obcego w tzw. międzyczasie?

Większość dorosłych, którzy deklarują chęć nauki języka obcego, jako największą przeszkodę w realizacji t...
Anna Kowalska Nowak 17.09.20 00:00